CONCEPT

BIO-PASS ART


Bio-pass Art va cuprinde patru secțiuni/ evenimente principale programate să se desfășoare în perioada octombrie 2014 – mai 2015 – Expoziția Bio-pass Art (mai 2015), Atelierul de analiză de portofoliu 
(octombrie 2014), Workshopul de critică de artă (mai 2015) și Simpozionul teoretic (octombrie 2014).

SECȚIUNEA I – Expoziția Bienalei Tinerilor Artiști – Bio-pass Art, a VI-a ediție (mai 2015). Expoziția reprezintă evenimentul central al Bienalei Tinerilor Artiști. Ediția a 6-a își propune să creeze un dialog
între artă și identificare biometrică.

SECȚIUNEA II – Atelier de analiză de portofoliu, eveniment adresat tinerilor artiști și studenților din cadrul facultăților de profil din țară și din străinătate. În cadrul acestei secțiuni a Bienalei Tinerilor Artiști,
participanții au ocazia de a-și prezenta portofoliul de artist în fața unei comisii de specialitate formată din critici și istorici de artă de talie internaţională. Atelierul oferă participanților posibilitatea de a-și prezenta lucrările și în afara mediului academic, accentul fiind pus pe educația non-formală. Obiectivul atelierului este de a îndruma tinerii artişti, plecând de la portofoliul lor, către direcţiile pe care ar fi bine să le urmeze. În vederea desfășurării atelierului, Fundația Culturală META își propune continuarea parteneriatului cu Universitatea Națională de Arte din București, un parteneriat care în ultimii ani a contribuit la dezvoltarea componentei practice a educației studenților UNArte și a încurajat participarea creativă a acestora în diferite proiecte, contribuind la dezvoltarea lor profesională ulterioară.

SECȚIUNEA III - Workshop de critică de artă, eveniment adresat tinerilor curatori și critici de artă români (și străini). Acesta se va desfășura sub îndrumarea unui critic recunoscut la nivel internațional, iar tema centrală a workshop-ului se va suprapune cu tema generală a Bienalei din acest an. La finalul workshop-ului, textele redactate de către tinerii critici vor fi trimise echipei Fundației Culturale META și vor apărea în publicații și pe site-urile partenerilor media cu care au fost încheiate parteneriate în prealabil.

SECȚIUNEA IV - Simpozion teoretic - eveniment adresat cercetătorilor din orice domeniu care, prin proiectele lor, au abordat diferite aspecte și semnificații ale biotehnologiei, bioeticii, bioartei, biometriei, aspecte legate de infomedicină, identitate la interfață, condiție postumană, transumanism, spiritualism tehnologic, corp transgenic, ciberfeminism etc. Obiectivul principal este de a încuraja cercetarea interdisciplinară și dialogul între specialiști din diverse domenii prin intermediul unui discurs pluridisciplinar. Lucrările teoretice și de analiză prezentate în cadrul simpozionului vor apărea în publicația Fundației Culturale META – Caietele META – care vor fi disponibile fie într-o variantă tipărită, fie într-o variantă on-line înainte de vernisajul expoziției din cadrul Bienalei.

Scopul simpozionului teoretic este de a familiariza publicul cu tematica expoziţiei Bienalei, o tematică de actualitate în contextul românesc şi internaţional.

Pentru artist, arta lui poate reprezenta amprenta cu adevărat personală. Ea polarizează idealuri, concepte, gânduri, dincolo de propria sa identitate. Această „intimitate” este adesea expusă unui public
necunoscut, impersonal – dintr-un spațiu de expoziție, o galerie sau un muzeu. Prin intermediul lucrării, vizitatorul poate interacționa în mod direct cu cele mai personale gânduri ale artistului. Dar cine este acest vizitator și de ce ar împărtăși artistul cu el o experiență atât de intimă, fără a oferi la rândul lui ceva similar?

Acestea sunt câteva din întrebările puse în discuție de Bienala Bio-pass

Art. Ar putea deveni trăsăturile tale biometrice „o monedă de schimb”, o formă personală de identificare față de artist și opera lui?

Identificatorii biometrici sunt trăsături unice, măsurabile pentru fiecare individ în parte. Este cea mai la îndemână caracteristică valabilă pentru toată lumea, fiind în același timp diferită pentru fiecare subiect. Este o „monedă” gratuită, accesibilă astfel indiferent de statutul social.
Oferindu-ți în acest fel trăsăturile tale biometrice pentru a vedea lucrările artistului, te interconectezi cu el la nivelul cel mai personal. Nu mai ești vizitatorul „anonim” dintr-un spațiu, galerie sau muzeu. Devii
parte a unui sistem; un sistem digitalizat care te identifică la nivel personal, ca vizitator, în calitate de participant al Bienalei. Este „bio-acces-ul” tău către artă.

Senzorul reprezintă interfața dintre lumea reală și sistem. Din clipa în care senzorul îți citește trăsăturile biometrice, prezența ta din spațiul real este procesată și aceste trăsături devin un „template digital”. El poate fi apoi folosit pentru verificare și identificare.

Experința de vizitator al unei expoziții se schimbă. Ea poate devini astfel o experiență personală, tu făcând parte din expoziția propriu-zisă. Tu ești pentru artist cel care declanșează experiența operei și arta din expoziție nu poate exista fără tine (vizitatorul). Niciun alt vizitator nu poate accesa ceea ce vezi tu prin identitatea ta biometrică. Așa cum identificatorii biometrici sunt unici pentru fiecare individ, tot așa devine și experiența vizitatorului în expoziție. Este una strict personală.

Poate autentificarea biometrică să reprezinte de asemenea o metodă de control? Și daca da, de către cine? Merită plătit „prețul”? Chiar dacă este gratis. Este chiar obligatoriu să vezi artă?

Radu Pervolovici
Bienala Tinerilor Artişti