COMENTARIU CRITIC

Arhitectul Alexandru M. Zagoritz a activat la sfârşitul secolului al XIX- lea şi începutul secolului al XX-lea. A fost un arhitect care a lucrat în stilul neoromânesc. A fost un bun desenator, publicând în revista Arhitectura în 1916. Ca arhitect a avut un început de carieră foarte promiţător, făcând parte din echipa de arhitecţi care a lucrat la amenajarea Expoziţiei Jubiliare din 1906, organizată pe Dealul Filaretului, viitorul Parc Carol I. Colaborează cu Ion Mincu, după decesul acestuia din 1912 continuând lucrările de restaurare ale Bisericii Stavropoleos. În scurta sa viaţă, Alexandru Zagoritz a fost colaborator al revistei Arhitectura şi al Buletinului Comisiei Monumentelor Istorice. În revista Arhitectura, nr. 2/1916, Alexandru Zagoritz publică un portret al arhitectului Ion Mincu.
Moare în 1916, în timpul Primului Război Mondial.

(Gabriela Petrescu, 2016)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (București, 31 mai 1881 - București, 31 octombrie 1916)
   
  Studii academice/de specialitate
  ? - Şcoala Superioară de Arhitectură,Bucureşti;
  ? - A fost elevul lui Ion Mincu.
   
  Alte informaţii relevante
  A fost coleg şi prieten cu Toma T. Socolescu.
  Pe lângă desen, Alexandru Zagoritz a scris poezii.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE

  Proiecte de arhitectură
  1908 - Întocmirea releveului Mănăstirii Văcăreşti, împreună cu Constantin Iotzu (la momentul respectiv, amândoi erau studenți);
  ? - Casa Nicu Cincu, Strada Popa Tatu 56, Bucureşti;
  ? - Casa Vasile Zagoritz, Splaiul Cogălniceanu 25 (astăzi Independenţei), Bucureşti;
  ? - Restaurarea bisericii Mănăstirii Vărbila.
   
  Proiecte de restaurare
  din 1912 - Continuarea restaurării bisericii Stavropoleos.
   
  Activitate publicistică/editorială
  În perioada 1912-1916, a publicat diverse articole şi desene în:
  Buletinul Societăţii Arhitecţilor Români, august 1912;
  Convorbiri literare, noiembrie 1912-iunie 1916;
  Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice , aprilie 1913-martie 1916;
  Revista Arhitectura, februarie-mai 1916.
   


  BIBLIOGRAFIE

  CONSTANTIN, Paul, Dicționar universal al arhitecților, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
  PANAITESCU, Alexandru, Remember Mănăstirea Văcăreşti, Editura Simetria, Bucureşti, 2008.
  SOCOLESCU, Toma T., Amintiri, Editura Caligraf, Bucureşti, 2004.
  TABACU, Gabriela, Revista Arhitectura, studiu monografic şi indici, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.

  ZAGORITZ, Alexandru, Arhitectul Ioan Mincu - portret, în: Revista Arhitectura, nr. 2/1916.
  Revista Arhitectura, nr. 1, 2, 3/1916.
  Revista Arhitectura, 1920.