COMENTARIU CRITIC

 
Arhitect român, autor al mai multor proiecte de locuințe în stil internațional, cunoscut restaurator după 1950. A contribuit în presa vremii cu articole despre Le Corbusier, a lucrat în cadrul Ministerului Agriculturii împreună cu Florea Stănculescu, în anii 1930, și a proiectat, pentru Casa Construcțiilor, blocurile muncitorești din strada Maior Coravu, în parcelarea Vatra Luminoasă. Potrivit mărturiilor regizorului Liviu Ciulei, a colaborat și cu Radu Dudescu, la Banca Națională, iar după schimbarea regimului politic din 1945 a activat în special în domeniul restaurării de monumente istorice, împreună cu Ștefan Balș. Printre cele mai cunoscute proiecte ale lui Radu Udroiu se numără casa proiectată pentru inginerul Ciulei, Academia de Științe Agricole (sub coordonarea lui Florea Stănculescu), dar și restaurarea Casei Domnești de la Potlogi.
(Fișă realizată de Andrei Răzvan Voinea, 2017)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (Târgu Jiu, 24 decembrie 1900 - Bucureşti, 23 iulie 1976)
  A locuit pe strada T. Ionescu nr. 1 (1933), ulterior pe strada M. Antonescu nr. 1 (1936).
   
  Studii academice/de specialitate
  1926 - Absolvent al Școlii de Arhitectură din București;
  1933 - Primește legitimația de liberă practică.
   
  Activitate didactică
  Printre cei care menționează că au fost influențați sau îndrumați de Udroiu se numără: 
  - Regizorul Liviu Ciulei (Udroiu a proiectat casa inginerului Ciulei și era bun prieten de familie); - Eugenia Greceanu (a lucrat în domeniul restaurării din 1954, în cadrul secției Monumente Istorice al ICSOR - ISCAS, sub îndrumarea lui Radu Udroiu);
  - Dan Corneliu (arhitect restaurator).
   
  Activitate publică/profesională (afilieri, poziții administrative, comisii)
  - Arhitect ordinar clasa I-a, Ministerul Agriculturii și Domeniilor;
  - A făcut parte din echipa arhitectului Radu Dudescu, de la Banca Națională;
  - Direcția Monumentelor Istorice, împreună cu Ștefan Lupu Balș (după 1950).
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE/NEREALIZATE
   
  Proiecte de arhitectură
  ? - Casa Ciulei, strada Tudor Arghezi nr. 14, București;
  ? - Casa Ciulei, Sinaia;
  ? - Academia de Științe Agricole (în colaborare cu Florea Stănculescu);
  1933 - Cămin studențesc, Academia de Științe Agricole, București;
  1933 - Vila A. Gusti, Parcul Delavrancea, aleea C, colț D, parter, etaj, pivniță, București;
  1933 - Vila George Tintă, strada Av. Muntenescu nr. 7 (actuala stradă Alexandru Constantinescu din parcelarea Domenii), pivniță, parter, etaj, mansardă, 173 mp, București;
  1933 - Vila I. Dumitrescu (demolată), strada T. Ionescu nr. 2, parter, etaj, 250 mp, București;
  1933 - Vila Radu Udroiu, strada Thoma Ionescu nr. 1, parter, etaj, 130 mp, București;
  1933 - Vila Virgil Lăzărescu, strada V. Gherghel nr. 76, parter, 100 mp, București;
  1933 - Vila Gh. Gavriliu (reparații radicale), Parcul Ferdinand nr. 59, 70 mp, București;
  1946 - Blocurile muncitorești din strada Maior Coravu, București. Blocurile au fost comisionate în 1949 de către Ministerul Muncii și Prevederile Sociale și inaugurate în 1949. Aceste blocuri au fost predate, în special, muncitorilor de la Uzinele 23 August și Republica. La inaugurare au participat Lothar Rădăceanu, ministrul Ministerul Muncii, Liuba Chișinevschi, președintele C.G.M., tov. N. Voiculescu, președintele Comitetului Provizoriu al Capitalei. Planul parcelării Vatra Luminoasă a fost modificat în mai 1946, „în sensul de a se putea construi pe parcelele cu fațada spre Bd. Maior Coravu blocuri cu apartamente colective în loc de locuințe individuale”. Adresa era semnată de directorul planului și sistematizării, Fonescu.
   
  Proiecte de restaurare
  1925 - Releveele pentru biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Bumbeşti-Jiu, Curțișoara, jud. Gorj;
  1954 - 1959 - Curtea domnească de la Potlogi, jud. Dâmbovița;
  1958 - 1959 - Palatul Știrbei, București, intervenție bazată pe planurile întocmite de arh. Paul Emil Miclescu.
   
  Premii și distincții
  1946 - Locul I pentru proiectul blocurilor muncitorești din parcelarea Vatra Luminoasă, împreună cu arh. N. Lupu.
   
  Activitate publicistică/editorială
  1928 - „Le Corbusier - Vers une Architecture”, în: Revista Căminul, nr. 1, 1928, p. 27-28.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Surse primare:
  BÂRSAN, Andrei, NICULAE, Raluca, TEODORESCU, Sidonia, ȚELEA, Vasile, Dicționar al arhitecturii românești moderne (sec. XIX, XX, XXI) (literele A-C), București, 2012, disponibil on-line la https://issuu.com/dictionaruar/docs/dictionar_arhitecti_si_cladiri_ac_u
  CELAC, Mariana, Liviu Ciulei la „Arhitectura”, în: Revista Zeppelin, noiembrie 2006, disponibil on-line la http://e-zeppelin.ro/noiembrie-2006-liviu-ciulei-la-arhitectura/
  MOLDOVAN, Horia, Curtea Domnească de la Potlogi, 12 septembrie 2016, disponibil on-line http://arhitectura-1906.ro/2016/09/curtea-domneasca-de-la-potlogi/
  STAN, Simina, Stare avansată de abandon la Palatul Știrbey, 3 iulie 2008, publicat on-line la http://m.jurnalul.ro/timp-liber/stare-avansata-de-abandon-la-palatul-stirbey-ii-315823.html
   
  Surse secundare:
  Arhivele Naționale, Fondul Casa Construcțiilor, Dosarele 5, 7, 8/1946.
  Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii, Camera cu Relevee, disponibil on-line  http://relevee.uauim.ro/32/
  Domnul Arhitect Dan Corneliu (album), disponibil on-line dervent.ro.
  Revista Urbanismul, autorizații de construire martie-decembrie 1933.
  Tabloul arhitecților din serviciile publice încadrați potrivit legii, în: Monitorul Oficial, numărul 75 din 8 Iulie 1921, în: Buletinul Corpului Arhitecților din România, anul IV, București 1936, p. 177.
  Tabloul arhitecților diplomați, în: Buletinul Corpului Arhitecților din România, anul IV, București, 1936, p. 132.
  [?], Peste 90 familii de muncitori s-au mutat în case noi, în: Scânteia, 26 august 1949.
   
  Webgrafie:
  http://adevarul.ro/cultura/arte/casa-culise-pensiunea-proiectata-regizorul-ciulei-1_50aef4687c42d5a663a1e403/index.html
  https://www.uniuneaarhitectilor.ro/eugenia-greceanu